Қостанай облысының балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру жөніндегі конкурсқа қатысушыларға арналған конкурстық құжаттама

Аң және балық аулау

Қостанай облысының балық шаруашылығы су айдындарын
және (немесе) учаскелерін бекітіп беру жөніндегі
конкурсқа қатысушыларға арналған конкурстық құжаттама

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 18-04/245 бұйрығымен бекітілген Аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру жөнiнде конкурс өткiзу қағидаларына және конкурсқа қатысушыларға қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес (бұдан әрі Қағидалар) конкурстық өтінім:

  1. 1-қосымшаға сәйкес балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру жөніндегі Конкурсқа қатысуға арналған өтініш (түпнұсқа);
  2. Өтінім берушінің Конкурсқа қатысушыларға қойылатын белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды:

– жеке тұлғалар үшін – Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін немесе төлқұжатын, кәсіпкерлік қызметті заңды тұлға құрмай жүзеге асыруға құқық беретін құжаттарды (көшірмесі);

– заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе куәлікті (көшірмесі);

– Конкурсқа қатысушыға қызмет көрсетілетін банктің, банк филиалының немесе бөлімшесінің Конкурсқа қатысушының банк, банк филиалы немесе бөлімшесі алдындағы міндеттемелерінің барлық түрі бойынша уақытында төленбеген берешектің жоқ екені туралы қағаз тасығыштағы қол қойылған және мөр басылған анықтама (конкурсқа қатысушы екінші деңгейдегі бірнеше банктің, филиалдың немесе бөлімшенің, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылатын жағдайда бұл анықтама осындай банктердің әрқайсысынан беріледі) қамтиды, ол конкурстық өтінімдер салынған конверттер ашылатын күннен отыз күнтізбелік күннен ерте берілмеуге тиіс (түпнұсқа);

  1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 18-04/287 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10890 болып тіркелген) бекітілген үлгі нысан бойынша өтінім берушінің басшысы бекіткен әрбір су айдыны және (немесе) учаскесі бойынша барлық бекітіліп берілетін мерзіміне балық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарын (2 қосымша) (түпнұсқа);

– аумақтық бөлімшелерден алынатын балық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарларына сәйкес қаржылық және басқа міндеттемелерді орындау туралы мәліметтер (бұдан бұрын балық шаруашылығы су айдындары және (немесе) учаскелерi бекiтiп берілген жеке немесе заңды тұлғалар үшін) – түпнұсқа;

4. Мыналарды жүзеге асыру үшін 2004 жылғы 9 шілдедегі № 593 «Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңның 27  2т. 11) т. сәйкес сервитут беру туралы өтінім берушінің басшысы қол қойған жазбаша міндеттемені 3 қосымшаға сәйкес:

– бақылау үшін аулауды – ведомствоға және (немесе) оның аумақтық бөлімшесіне;

– ғылыми-зерттеу үшін аулауды – жеке немесе заңды тұлғаларға;

– әуесқойлық (спорттық) балық аулауды – жеке тұлғаларға сервитут ұсыну туралы жазбаша міндеттемені қамтуы тиіс.

  1. Өтінім берілген балық шаруашылығы су айдынына және (немесе) учаскесіне байланысты өтінімге басқа, мынадай құжаттар қосымша беріледі:

1) ащы-тұзды су айдындары және (немесе) учаскелері үшін:

– негізгі құралдардың болуы туралы анықтама (түпнұсқа);

– меншігінде жинауға және бастапқы өңдеуге арналған құралдардың болуын растайтын құжаттар (көшірмелері);

-осы конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша нысаналы мәні бар экономикалық негіздеме (су омыртқасыздарын, оның ішінде салина артемиясы мен оның цисталарын терең өңдеуді дамыту) бойынша бизнес-жоспар;

– балық және басқа су жануарларын қайта өңдеу саласындағы маманның болуын растайтын құжаттар (жасалған еңбек шартының және дипломның көшірмелері);

– жергілікті жағалау аудандарында тұратын Қазақстан Республикасының азаматтары үшін жұмыс орындарын құру туралы өтініш беруші басшысының қолы қойылған жазбаша міндеттеме (түпнұсқа);

– балық шаруашылығы су айдындары және (немесе) учаскелері орналасқан ауданда оларды іске асыруға арналған қаржы қаражатын көрсете отырып, жоспарланған әлеуметтік іс-шараларды өткізу бойынша өтініш берушінің басшысының қолы қойылған жазбаша міндеттеме (түпнұсқа);

– Артемия цисталарын өңдеуге арналған технологиялық жабдыққа салынған қаражат көлемін куәландыратын конкурсқа қатысушының негізгі құралдарына меншік құқығын растайтын құжаттар (бар болса);

– жеке немесе заңды тұлғамен (бұдан әрі-серіктес) Артемия цисталарын терең өңдеу бойынша Технологияларды беру және енгізу және оларды пайдалану құқығын конкурсқа қатысушыға бере отырып, оларды Қазақстан Республикасының аумағында енгізу бойынша конкурсқа қатысушы әріптесінің міндеттемесі бойынша шарт (көшірме). Шартқа серіктес құжаттары қоса беріледі:

– Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе әріптестің ұлттық заңнамасына сәйкес заңды тұлға немесе өзге шаруашылық жүргізуші субъект ретінде мемлекеттік тіркелгенін растайтын куәлік және (немесе) өзге де құжат (егер серіктес шетелдік болып табылса);

– құжаттар, растау Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе әріптестің ұлттық заңнамасына сәйкес Артемия цисталарын қайта өңдеу саласындағы жұмыс тәжірибесі (егер серіктес шетелдік жеке немесе заңды тұлға болып табылса);

– бар болуын растайтын құжат меншік құқығындағы жылжымайтын мүліктің нысаналы мақсатына сәйкес: өндіру, қайта өңдеу, сақтау артемия және су омыртқасыздарын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес немесе ұлттық заңнамаға сәйкес серіктес (егер серіктес болып табылады шетелдік жеке немесе заңды тұлға);

 

Балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін
бекітіп беру жөніндегі конкурсқа қатысушыларға
қойылатын бiлiктiлiк талаптар

Балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру жөніндегі конкурсқа қатысушыларға мынадай біліктілік талаптары қойылады:

1) салық берешегінің, міндетті зейнетақылық жарналар, міндетті кәсіби зейнетақылық жарналар және әлеуметтік аударымдар бойынша берешектің болмауы;

2) Балық шаруашылығын дамыту жоспарлары бойынша осының алдындағы жылдар үшін берешектің болмауы;

3) банк, банктің филиалы немесе бөлімшесі алдында конкурс қатысушысы міндеттемелерінің барлық міндеттемелер түрлері бойынша мерзімі өтіп кеткен берешектің болмауы.

Өтінім жасалған су айдынына және (немесе) учаскесіне байланысты, осы Біліктілік талаптарында көрсетілген біліктілік талаптарынан басқа, Конкурсқа қатысушылар мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуге тиіс:

1) ащы-тұзды балық шаруашылығы су айдындары және (немесе) учаскелері үшін:

– жинау және бастапқы өңдеу үшін құралдардың меншік құқығында болуы;

  • негізгі құрал-жабдықтардың меншік құқығында болуы;
  • артемия мен оның цисталарын терең өңдеу саласында жұмыс тәжірибесі бар маманның болуы;

Егер бір Конкурс аясында қатысушы екі және одан да көп балық шаруашылығы су айдындарына және (немесе) учаскелерiне бір өтінімнен артық өтінім берсе, онда мұздату қуатының, технологиялық жабдықтың, көліктің, аулау құралының, қаражаттың саны өтініш берілген балық шаруашылығы су айдындары және (немесе) учаскелерi бойынша Конкурс қатысушымен таратылып беріледі.

Өтінім тігілген күйінде, нөмірленген беттерімен беріледі және соңғы беті қол қою арқылы және мөрмен куәландырылады (бар болғанда).

Жеке немесе заңды тұлғалар осы Қағидалардың талаптарына сәйкес әрбір мәлімделетін балық шаруашылығы су айдынына және (немесе) учаскесіне жеке конкурстық өтінім дайындап, хабарландыруда көрсетілген мекенжайы бойынша жібереді, жабық конвертте мыналар:

1) қатысушының толық атауы мен мекенжайы (егер ол кешіккен болып танылса, конкурстық өтінімді ашылмаған күйінде қайтару мақсатында);
2) Конкурсты ұйымдастырушының мекенжайы;

3) «Балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру жөніндегі конкурс» деген сөздер көрсетілген мөр басылған конвертте ұсынады.

Конкурстық өтінімді ұсынудың түпкілікті мерзімі – 2019 жылғы  11 маусым сағат 18.30-ға дейін.

Конкурсқа қатысуға белгіленген мерзімнен кейін берілген конкурстық өтінімі бар конверттер қабылданбайды.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер конкурсқа қатысушылардың немесе олардың өкілдерінің қатысуымен 2019 жылғы 13 маусымда сағат 16.00-де Қостанай қ., Әл-Фараби к., 66 (облыс әкімдігінің ғимараты) 4 қабатта – мәжіліс залында ашылады.

Осы Қағидалардың 43, 44, 47, 48 және 49 талаптарына сәйкес құжаттар болмаған не тиісінше рәсімделмеген, сондай-ақ Конкурсқа қатысушы біліктілік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда мұндай қатысушы конкурс шарттарына сәйкес келмеді деп танылады.

Өткізілген Конкурстың қорытындыларын конкурстық комиссия конкурстық өтiнiм салынған конверттер ашылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шығарады.

Балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру туралы Қостанай облысы әкімдігінің шешімі негізінде он жұмыс күні ішінде «Қостанай облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ мен Конкурс жеңімпазы арасында балық шаруашылығын жүргізуге арналған шарт жасалады.

Егер Конкурс жеңімпазы балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру туралы Қостанай облысының шешімі қабылданғаннан кейін көрсетілген мерзімде балық шаруашылығын жүргізуге арналған шартқа қол қоймаса, онда ұйымдастырушының ұсынысы бойынша балық шаруашылығы су айдыны және (немесе) учаскесі Конкурс қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес Конкурс жеңімпазының рейтингтік бағасынан кейін рейтингтік бағасы ең жоғары Конкурсқа қатысушыға бекітіп беріледі.

Өткізілген Конкурстың қорытындыларын конкурстық комиссия конкурстық өтiнiм салынған конверттер ашылған күннен кейін он жұмыс күні ішінде шығарады.

 

Қосымшаны жүктеу

Су айдындарының тізімі жүктеу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *